InloggenAanmelden

Wat is Erfemissie?

In het oppervlaktewater komen teveel nutriënten voor, dit blijkt uit metingen van het waterschap. Deze nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, kunnen via verschillende routes in het water terecht komen. Eén van deze ‘emissieroutes’ is afspoeling van voer, voerresten of mest van het erf van een veebedrijf. Er is sprake van vervuiling wanneer regen- of spoelwater dat op het erf contact maakt met voer, voerresten, perssap, percolaat en mest en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater komt.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.