InloggenAanmelden

"Als je netjes werkt, voorkom je al veel afspoeling"

In Noord-Brabant werkt ZLTO samen met de waterschappen om veehouders te helpen hun erven zo in te richten dat vervuild water niet kan afspoelen.

Water dat vanaf het erf in de sloot terecht komt, kan vervuild zijn door voer, voerresten en mest. In Noord-Brabant werkt ZLTO samen met de waterschappen om veehouders te helpen hun erven zo in te richten dat vervuild water niet kan afspoelen. In 2027 moeten alle erven daar klaar voor zijn, zegt de Europese Kaderrichtlijn Water. Melkveehouder Robert van den Bosch uit Wintelre vertelt over zijn ervaringen. “Als je perssappen en lekwater kunt afvangen, ben je al een heel eind.”

Stikstof, fosfaat en nitraat

Het melkveebedrijf van Robert van den Bosch ligt in een waterwinningsgebied van Brabant Water. Dat maakt het extra belangrijk om te voorkomen dat nutriënten zoals stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden sloot hij zich daarom aan bij het project Schoon Water Plus. De eerste stap was het meten van de nitraatuitspoeling op het land. Vanwege de leemlaag in de grond bleek dat niet goed te meten op zijn percelen. Het was wel duidelijk dat er weinig vervuiling voorkwam rondom zijn bedrijf. “We zijn nog bezig om alles op orde te krijgen, maar 80 procent van het water dat van het erf komt, is al schoon”, vertelt de veehouder.

Water uit kuil opvangen

Met zijn deelname aan het project “Verminderen erfafspoeling” hoopt Van den Bosch dit percentage nog verder te verhogen. Na aanmelding woonde de veehouder ZLTO-bijeenkomsten over erfafspoeling bij en bezocht een adviseur van Waterschap De Dommel zijn bedrijf. Naar aanleiding hiervan heeft Van den Bosch de eerste maatregelen genomen om de emissie van zijn erf te verminderen. Eerst liep het regenwater van de staldaken achter op het erf. Nu wordt dit water meteen afgevoerd naar de percelen die rond de bedrijfsgebouwen liggen en een klein gedeelte komt in de sloot die voor het huis loopt. Achterop het erf liggen de mais- en graskuilen, het terrein loopt daar schuin af. “We gaan daar een put aanleggen om water dat uit de kuilen loopt, op te vangen. Dat mogen we op het land brengen.” Volgens Van den Bosch komt er niet veel perssap uit de kuilen. “Dat komt ook omdat we tegenwoordig werken met een laagje stro onder de kuilen die het overtollige vocht absorbeert. Het stro kunnen we ook weer meevoeren aan de koeien. Zo kunnen we perssappen en lekwater afvangen, dan ben je al een heel eind.”

Groepsapp voor resultaten

Van den Bosch is een van de elf ondernemers die op dit moment deelnemen aan het project Schoon Water Plus. Ongeveer eens per maand voeren de deelnemers zelf metingen uit om te zien of er nitraatuitspoeling is. Via een groepsapp krijgen ze een seintje dat ze moeten meten en kunnen ze de resultaten doorgeven. Op een meetstripje is door verkleuring eenvoudig te zien hoe hoog het nitraatgehalte is. Twee tot drie keer per jaar komen de deelnemers bij elkaar om de resultaten door te spreken en elkaar tips te geven. Verder krijgen deelnemende veehouders een graslandcursus via ZLTO, om gras zo goed mogelijk te laten groeien met zo min mogelijk uitspoeling van nutriënten.

Erf veegschoon houden

Niet alleen de inrichting van het erf speelt een rol in het verminderen van de emissie, maar ook hoe in de praktijk wordt gewerkt, zoals het veegschoon houden van het erf. “Ik had al een veegmachine, maar ik gebruik die nu nog vaker. Elke veehouder zou een veegmachine moeten hebben”, vindt Van den Bosch. De boel schoon houden met het voeren blijft wel lastig, geeft hij aan. “Maar als je wat morst, is het ook gewoon makkelijk om even te stoppen en het weer op te laden. Zo verspil je ook minder voer.” 
Van den Bosch: “Bij nieuwbouw zou je het nog veel beter kunnen aanleggen, met sleufsilo’s en een scheiding van schoon en vuil water. Dat is bij ons niet aan de orde. Maar als je netjes werkt, voorkom je al heel veel afspoeling. En dat werkt ook prettiger. Het is een kwestie van bijhouden.”

Zelf aan de slag?

Dit jaar is het project ‘Vermindering erfemissie veebedrijven’ van start gegaan. Deelnemers krijgen advies en worden begeleid rondom de inrichting van het erf. De ambitie is dat deelnemers al in 2024/2025 hun erf emissiearm hebben. Het project is een samenwerking van de Brabantse waterschappen, waaronder Waterschap De Dommel, met ZLTO. 
Meld je aan voor het project:  https://erfemissie.nl/

Erfemissie verminderen

Zo verminder je erfafspoeling: 
Effectieve scheiding tussen schoon en vuil water 
Het ‘vuile’ (werk)gedeelte van het erf zo klein mogelijk maken 
Vuil water opvangen

Praktische tips: 
Dakgoten aanbrengen 
Erf veegschoon houden 
Perssap, mestvocht en percolaat opvangen
Opvangvoorziening voor vervuild water, en deze tijdig leeghalen

Praktische info over maatregelen: https://www.agriwijzer.nl/ 
Info over fiscale voordelen: https://www.maatlatschoonerf.nl/

Bron: https://www.dommel.nl/algemeen-glm/agrariers/%E2%80%98als-je-netjes-werkt-voorkom-je-al-veel-afspoeling%E2%80%99.html

Geplaatst op: 20 juni 2019

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.