InloggenAanmelden

Maatregelen

Introductie volgt.

Tips en adviezen gericht op de bedrijfsvoering (management maatregelen)

Maatregelen gericht op de bedrijfsvoering.

Onderwerp
Aanleggen absorberende onderlaag onder (verharde) mest- en voeropslag
Erf en voeropslagen bezemschoon houden
Extra stro in kalverhokjes (tot 2mnd) tegen lekvocht
Extra stro onder mestopslag (indien onverhard)
Het repareren van wand mestopslag
Het storten van beton om overlopen te voorkomen
Kalverhokken onder afdak plaatsen
Vaste mestopslag niet te vol vullen

Maatwerkinvesteringen

Maatregelen gericht op de bedrijfsvoering.

Onderwerp
Bovenwettelijke mestopslag (>7 mnd < 10 mnd)
(deel van het)koepad rioleren en aansluiten op mestkelderi
Aanleg duo systemeni
Aanleg vul- en of wasplaats machines en werktuigen (niet gebruikt bij toepassen gewasbeschermingsmiddelen)
Aansluiting standplaats voor kalveriglo's met aansluiting op de gierkelderi
Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriƫnteni
Koepad verleggen op afschot richting landi
Maatregelen ter voorkoming erfafspoeling bij vernieuwen erfverhardingi
Nieuwe mest- of compostopslag aanleggen t.b.v voorkomen erfafspoelingi
Opvangsysteem voor pers- en mestvochti
Permanente afdekking van mest-, compostopslagi
Permanente afdekking van voeropslag inclusief snijvlaki
Plaatsen afvoergoten, dakgoten en bezinkgoteni
Veegmachine met opvangbaki
Verbeteren afvoerrichting opvangputi
Verbetering van de afwatering van voer, compost en vaste mestopslagi
Wanden plaatsen om plaat om afstroom perssappen te voorkomeni
Zuiveringstechnieken met minimaal 50% zuiveringsrendement (met uitzondering van helofytenfilter, zie voor deze maatregel het thema perceel- en oeverinrichting & beheer)i

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.